Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Про нас

Про нас

Студентське самоврядування НУК ім. адмірала Макарова — це право і можливість студентівзайматись самостійною громадською діяльністю та брати участь у реалізації функцій управління Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами.

Місцезнаходження

Україна, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Основні завдання

Основними завданнями органів студентського самоврядування НУК ім. адмірала Макарова є:

 • Участь в управлінні Університетом у рамках студентських питань;
 • Представлення інтересів студентів на Вченій Раді Університету;
 • Формування активної громадської позиції та моральних принципів;
 • Участь у молодіжній політиці міста/країни;
 • Забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • Сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • Сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • Сприяння працевлаштуванню випускників;
 • Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • Сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 • Підрахунок додаткових балів;
 • Грантова діяльність;
 • Боротьба  з будь-якими проявами корупції.

За погодженням Студентської Ради відбувається :

 • Відрахування студентів з Університету, їх поновлення та навчання;
 • Переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну і навпаки;
 • Поселення студентів до гуртожитку;виселення студентів з гуртожитку.

Структура

До студентського самоврядування НУК входять:

 1.  Голова СР НУК;
 2. Перший заступник голови СР НУК;
 3. Заступники голови СР НУК з фахової діяльності;
 4. Голови інститутів та факультетів;
 5. Старости груп.

Нормативно-правова база

Нормативно-правові акти, що регулюють студентське самоврядування НУК ім. адмірала Макарова:

 • Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII (зі змінами);
 • Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-III (зі змінами);
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад» від 5 вересня 1996 року № 1074 (зі змінами);
 • тощо.

Заснування та діяльність

В 2018 році на загальній конференції студентів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова  було засновано самостійний орган студентського самоврядування – Студентська Рада, яка стала центральною представницькою студентською структурою НУК. В цьому органі студенти представлені на всіх рівнях Університету. Студентська Рада складається з президії – вищого керівного органу, департаментів по різним напрямкам, структурних підрозділів інститутів/факультетів, студентських рад гуртожитків НУК та представників самостійних структур, відгалужених від вагомих проектів студентської ради.

Спільно з Первинною профспілковою організацією НУК та адміністрацією НУК, Студентська Рада продовжує модернізувати та розвивати Студентську республіку НУК, яка є осередком студентського життя.        

На сьогоднішній день до складу Студентської республіки входять:

 • Студентська Рада;
 • Первина профспілкова організація студентів;
 • Студентський дизайн-центр «ERA»;
 • Students republic club.

Студентська Рада займається не тільки захистом прав та інтересів студентів як у стінах Університету так і поза його межами. Силами активістів усієї Студентської республіки НУК студентське життя стає по справжньому незабутнім.

(Квест «NightinNUOS» у якому прийняли участь понад 100 студентів)

Одним із значних напрямків діяльності Студентської Ради є розвиток та підтримка студентських ініціатив та ідей. (День усіх закоханих, організований за ініціативи активістів СР НУК ННІАЕ та ННГІ)

Для розвитку творчих талантів студентів у сфері графічного дизайну та інтеренет- технологій – Арт-дизайн центр «ERA».

Благодійна діяльність також є важливим напрямком Студентської республіки НУК, так у Національному університеті кораблебудування вже багато років проводиться акція «Святий Миколай у кожному Серці» , під час якої студенти дарують подарунки дітям из дитячих будинків на день Святого Миколая.