Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Електромеханіка та електроенергетика

Освітньо-професійна програма (ОПП) визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.

Мова освітнього процесу українська.


Галузь: 14. Електрична інженерія
Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Відділення: Відділення морської техніки
Статус: Ліцензування

ДодаткиПовернення до списку