Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма (ОПП) визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.

Мова освітнього процесу українська.


Спеціальність: 122. Комп'ютерні науки
Галузь: 12. Інформаційні технології
Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Відділення: Відділення інформаційних технологій
Статус: Діюча


Повернення до списку