Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Міжнародная діяльність НУК

Міжнародна діяльність НУК

Міжнародна діяльність НУК

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова був заснований у 1920 році. Це провідний вищий навчальний заклад України, який готує фахівців з суднобудування та інших суміжних галузей.

Понад 55 000 фахівців закінчили університет і зараз працюють у національній та зарубіжній суднобудівній галузі.


Основні напрями підготовки: прикладна механіка; Матеріалознавство; Авіаційна та ракетно-космічна техніка; Суднобудування; Річковий та морський транспорт; Теплоенергетика; Енергетичне машинобудування; Суднобудування; Прикладна механіка; Кібербезпека; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; Електроніка;Телекомунікації та радіотехніка; Річковий та морський транспорт; Інженерія програмного забезпечення; Комп’ютерні науки; Системний аналіз; Інформаційні системи та технології; Менеджмент; Прикладна лінгвістика; Дизайн; Фізична культура і спорт; Право; Економіка; Фінанси, банківська справа та страхування; Облік і оподаткування; Екологія; Технологія захисту навколишнього середовища; Комп'ютерна інженерія; Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Для забезпечення ефективного міжнародного співробітництва в галузі науки, техніки, освіти та культури університет створив навчально-науковий центр міжнародного співробітництва при Національному університеті кораблебудування, що складається з:
  • сектора грантової діяльності та академічної мобільності, який допомагає здійсненню науково-технічних, освітніх проектів із отримання грантів, надання правової підтримки, включаючи візову підтримку
  • навчально-методичного сектора, який організовує навчання іноземних студентів, аспірантів, докторантів;
  • підготовче відділення для іноземних громадян, де студенти вивчають російську чи українську мови (за бажанням студентів) протягом першого семестру. Другий семестр має на меті ознайомити основні дисципліни, необхідні для підготовки до вступних іспитів до університету.
На изображении может находиться: 9 человек, люди улыбаются, люди стоят

Основними напрямками діяльності ННЦМС є:

- професійно орієнтована робота, спрямована на організацію прийому іноземних громадян до НУК;

- ефективна організація навчального процесу для іноземних студентів та студентів підготовчого відділення НУК;

- підготовка висококваліфікованих наукових кадрів – аспірантів, докторантів для закордонних країн;

- розвиток наукових, освітніх, методичних, культурних зв’язків з вищими навчальними закладами Європи, Азії, Африки, США;

- інтеграція НУК з міжнародними організаціями та асоціаціями;

- організація закордонних відряджень для персоналу та студентів НУК;

- організація програм обміну студентів;

- розробка та реалізація навчальних та методичних, науково-технічних проектів для іноземних організацій та університетів на контрактній основі;

- участь у молодіжних, студентських, науково-технічних проектах та програмах, а також проведення процедур отримання грантів;

- реєстрація іноземних громадян, які перебувають в Україні з метою навчання в НУК;

- участь у міжнародних наукових освітніх виставках, семінарах, конференціях, форумах тощо.

Університет багато років плідно співпрацює з університетами, науково-дослідними установами та промисловими підприємствами США, Китаю, Великобританії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Болгарії, Ірану, Іспанії, В'єтнаму та країн СНД.

Одним із найважливіших напрямків діяльності НУК є участь викладачів, службовців, студентів, аспірантів у конкурсах на отримання стипендій, міжнародних грантів, таких як Німецька служба академічного обміну або DAAD, Фонд Олександра фон Гумбольдта, Програма Fulbright, Міжнародна комісія з досліджень та обмінів (IREX, США), Фонд «Освіта за демократію» (Польща) тощо. Україна стала незалежною державою, набагато більше науковців НУК брали участь у різних міжнародних програмах, таких як ЄС TEMPUS, міжнародна асоціація проектів INTAS, Науково-технологічний центр України (ДНТКУ), Фонд цивільних досліджень та розвитку (CRDF), провідні наукові центри США, Німеччини, Японії, Польщі, Росії, Франції, Ізраїлю тощо.

Зі своїми лекціями вчені університету подорожують до США, Азії, Європи та Африки. Вони здійснюють наукові проекти на контрактній основі для іноземних замовників у галузі суднобудування та океанічного машинобудування, корабельної енергетики, технології та нових матеріалів, електроніки та електротехніки, екології та охорони навколишнього середовища.

Зараз університет спрямований на ефективну реалізацію ідей Болонської декларації. Однією з її провідних галузей є застосування спільних навчальних програм разом з видатними вищими навчальними закладами Європи.