Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Асоціація випускників НУК

Асоціація випускників НУК

Асоціація випускників Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова створюється добровільною організацією, на громадських засадах (організаційно-правова форма – громадська організація, юридична особа), без внесків, яка об'єднуватиме випускників, викладачів та друзів НУК, УДМТУ, МКІ.

«Положення про Асоціацію випускників НУК ім. адм. Макарова» було розглянуто і схвалено Вченою Радою університету (протокол № 11 від 29.11.2019р.) та затверджено Наказом ректора від 13.12.2019р. № 300.

Метою створення Асоціації випускників є:

 • сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних, науково-технічних досягнень проектів для статутного розвитку Університету;
 • об'єднання зусиль випускників та друзів Університету усіх поколінь щодо збереження і примноження його традицій та духовних цінностей;захист законних соціальних, економічних, творчих прав та інших інтересів своїх членів;
 • сприяння розвитку суднобудівної галузі та інших науково-промислових секторів море-господарського комплексу України.
Завданнями Асоціації випускників є:
 • формування позитивного іміджу Університету та підвищення його престижу, як єдиного в Україні профільного кораблебудівного університету ІV рівня акредитації;
 • покращення і розвиток традицій та духовних цінностей різних поколінь випускників Університету;
 • сприяння самореалізації, професійному зростанню студентів і випускників Університету та їх кар’єрному просуванню;
 • створення умов для корисного спілкування випускників, студентів та викладачів Університету, забезпечення інформаційного обміну;
 • сприяння професійній орієнтації і добору обдарованої молоді для вступу на навчання до Університету;
 • сприяння поліпшенню змісту освіти, засобів, заходів і форм навчання, якості й ефективності підготовки фахівців;
 • створення сприятливих умов для гармонійного розвитку студентів і діяльності студентського самоврядування Університету;
 • надання методичної, юридичної, консультативної допомоги і підтримки членам Асоціації випускників, а також викладачам, працівникам та студентам Університету;
 • створення бази даних випускників Університету для встановлення і розвитку зв'язків, обміну інформацією і сприяння у працевлаштуванні;розширення ділових зв'язків Асоціації випускників з підприємствами, організаціями, установами море-господарського комплексу України та відповідними міжнародними компаніями;
 • зміцнення співпраці Університету з іншими вищими навчальними закладами, Асоціаціями випускників України та інших держав.