Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Відділення морської техніки

Історія

Здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів за освітньою програмою "Електромеханіка та електроенергетика"  зі спеціальності 141  "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"  галузі знань – 14  "Електрична інженерія".

Завідувач відділення Семенов Микола Миколайович mykola.semenov@nuos.edu.ua


Циклові комісії