Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Відділення інформаційних технологій

Історія

Контингент студентів ВСП "Фаховий коледж корабелів НУК ім. адм. Макарова"  на 01 листопада 2020 року складає 89 студентів денної форми навчання.
Це студенти, що здобувають оствіту зі  спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології». 
Перший випуск відбувся у липні 2017 року.  З того часу підготовлено 47 молодших спеціалістів.
Більшість випускників успішно склали вступні випробування та були зараховані до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова для здобуття вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за скороченим терміном навчання за спеціальностями: 122 — Комп’ютерні науки; 125 — Кібербезпека; 101 — Екологія; 135 — Суднобудування тощо.

Циклові комісії

Спеціальності