Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

4. Обсяг основних засобів, наданих засновником

4.1. Матеріально-технічна база НУК ім. адм. Макарова включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності. 

4.2. Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правової форми НУК ім. адм. Макарова, з метою забезпечення його статутної діяльності засновником закріплюються на основі права господарського відання або передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

4.3. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються НУК ім. адм. Макарова відповідно до Земельного кодексу України.

4.4. Повноваження Засновника НУК ім. адм. Макарова щодо розпорядження державним майном у системі вищої освіти здійснюються відповідно до законодавства.