Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

3. Права та обов’язки засновника

3.1. Міністерство освіти і науки України реалізує права та обов’язки уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно Університету, як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, у підпорядкуванні та сфері управління якого перебуває Університет.

3.2. Міністерство освіти і науки України:

  1. затверджує Статут Університету та за поданням конференції трудового колективу Університету затверджує нову редакцію;
  2. укладає в місячний строк контракт з ректором Університету, обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;
  3. за поданням конференції трудового колективу Університету достроково розриває контракт із ректором Університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету, умов контракту;
  4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;
  5. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.3. Міністерство освіти і науки України може делегувати окремі свої повноваження ректору Університету.