Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

13. Порядок внесення змін до статуту

13.1. Конференція трудового колективу НУК ім. адм. Макарова за поданням Вченої ради НУК ім. адм. Макарова погоджує Статут НУК ім. адм. Макарова.

13.2. Зміни до Статуту НУК ім. адм. Макарова викладаються в новій редакції і подаються для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, відповідно до законодавства України.