Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

1. Загальні положення

Цей Статут вищого навчального закладу – Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова розроблено відповідно до законодавства України. Статут є документом, що регламентує діяльність Державного вищого навчального закладу «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова» (далі – «НУК ім. адм. Макарова»), заснованого у 1920 році, правонаступника Миколаївського кораблебудівного інституту (постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 № 592 «Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів»), Українського Державного Морського Технічного університету (Указ Президента України від 25 березня 2004 року № 366 «Про надання Українському державному морському технічному університету імені адмірала Макарова статусу національного»), заснованого на державній формі власності і підпорядкованого Міністерству освіти і науки України.

Повна назва українською мовою: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Скорочена назва українською мовою: НУК ім. адм. Макарова

Повна назва англійською мовою: Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Скорочена назва англійською мовою: NUS

Повна назва німецькою мовою: Nationale Admiral Makarov Universität des Schiffbaus

Скорочена назва німецькою мовою: NUS

Повна назва польською мовою: Narodowy Uniwersytet Budowa Statków Скорочена назва польською мовою: NUK Повна назва французькою мовою: L'université Nationale de Génie Maritime Amiral Makarov Скорочена назва французькою мовою: NUM

Повна назва російською мовою: Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова

Скорочена назва російською мовою: НУК им. адм. Макарова

1.2. Місцезнаходження НУК ім. адм. Макарова: 54025, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9

Телефони: +38 (0512) 42-42-80; +38 (0512) 42-45-85 Факси: +38 (0512) 42-46-52; +38 (0512) 42-45-85 E-mail: university@nuos.edu.ua Веб-сторінка: www.nuos.edu.ua

1.3. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова є багатогалузевим (технічним) вищим навчальним закладом, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

1.4. Указом Президента України від 25 березня 2004 року № 366 «Про надання Українському державному морському технічному університету імені адмірала Макарова статусу національного» НУК ім. адм. Макарова надано статус національного.

1.5. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова є юридичною особою, працює на засадах неприбутковості і здійснює цивільну правоздатність у повному обсязі для виконання завдань і функцій, передбачених цим Статутом; має майно, що закріплене на праві господарського відання або володіння; веде самостійний баланс, власні рахунки в банках України, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, рахунки в іноземній валюті; може набувати майнових та особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. НУК ім. адм. Макарова має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, офіційні бланки, торгівельну марку (знак для товарів і послуг) та власну символіку.

1.6. У своїй діяльності НУК ім. адм. Макарова керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами.

1.7. Основною метою діяльності НУК ім. адм. Макарова є забезпечення умов, необхідних для отримання особою якісної вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України в соціальній, науковій, виробничій, фінансово-економічній сферах, у сфері державного управління та підприємництва та участь у світових та європейських, міжнародних освітянських та наукових проектах і програмах.

1.8. НУК ім. адм. Макарова здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

1.9. НУК ім. адм. Макарова самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у межах прав, передбачених Законом України «Про вищу освіту», іншими законодавчими актами, а також Статутом. Втручання органів державного управління в навчальну, наукову, господарську та іншу діяльність університету здійснюється лише у випадках, передбачених законодавством України.