Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Співробітники

Задніпряна Ольга Борисівна

Задніпряна Ольга Борисівна

викладач
Посада викладач
Категорія спеціаліст другої категорії
Навчальні дисципліни

Теорія алгоритмів
Технології захисту інформації
Сховища даних

Академічна та наукова кваліфікація (освіта ЗВО, спеціальність, кваліфікація, рік закінчення; наукові ступені, звання) вища, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Інформаційні управляючі системи та технології, інженер-системотехнік, 2018 р.
Структурний підрозділ Відділення інформаційних технологій
E-mail olga.zadnypriana@nuos.edu.ua