Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Співробітники

Дончик Тетяна Олексіївна

Дончик Тетяна Олексіївна

викладач
Посада викладач
Категорія спеціаліст першої категорії
Навчальні дисципліни
Чисельні методи
Навчальна практика
Академічна та наукова кваліфікація (освіта ЗВО, спеціальність, кваліфікація, рік закінчення; наукові ступені, звання) вища, Український державний морський технічний університет, Інформаційні управляючі системи та технології, інженер-системотехнік, 2003 р.
Дані щодо підвищення кваліфікації та (або) профессійній перепідготовці) Навчання для здобуття освітньо-наукового рівня «доктор філософії» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова з 01.09.2018 р.

Структурний підрозділ Відділення інформаційних технологій
E-mail tetyana.donchyk@nuos.edu.ua