Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Співробітники

Гайда Анатолій Юліанович

Гайда Анатолій Юліанович

Викладач, голова циклової комісії з інформаційних дисциплін
Посада Викладач, голова циклової комісії з інформаційних дисциплін
Категорія вища
Вчений ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Академічна та наукова кваліфікація (освіта ЗВО, спеціальність, кваліфікація, рік закінчення; наукові ступені, звання) Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С.Й. Макарова зі спеціальності "Електрообладнання суден" (інженер-електрик), 1988 р.
Кандидат технічних наук, доцент.

Дані щодо підвищення кваліфікації та (або) профессійній перепідготовці) ПП "Дикий сад", сертифікат № 002/20, 2020 р.
Тема: "Вдосконалення методики викладання курсу "Об’єктно-орієнтоване програмування", лабораторних занять з дисциплін "Основи операційної системи Unix", "Інструментальні засоби операційної системи Unix".
Структурний підрозділ Відділення інформаційних технологій
E-mail cetus@ukr.net