Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Про нас

Про нас

Вивчення ринку праці, запити підприємств суднобудівної галузі та морегосподарчого кластеру, переговори та ухвалені договори із закордонними навчальними закладами Китаю та Грузії свідчили про нагальну потребу розпочати при Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей, які будуть сприяти розвитку Миколаївського регіону. Рішення про створення Коледжу корабелів НУК підтримали провідні суднобудівні та машинобудівні підприємства Миколаївщини: ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»», ДП НВКГ «Зоря» – «Машпроект», ПАТ «Завод «Екватор»», ДАКХ «ЧСЗ», ДП «Суднобудівний завод імені 61 Комунара», ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», ПрАТ «УкрНДІТСМ» та інші. Такий підхід буде сприяти розвитку матеріально-технічної бази, методичній та науковій підготовці молодших спеціалістів, розширенню міжнародних зв’язків. Наскрізна підготовка надасть змогу отримувати освіту від повної середньої у Миколаївському морському ліцеї імені М. Александрова до магістра – випускника НУК, що відповідає вимогам Болонського процесу.

Звернення НУК підтримало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, видавши Наказ від 15.02.2013 р. за №157 "Про утворення Коледжу корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова" як відокремленого структурного підрозділу НУК без права юридичної особи з розміщенням у приміщеннях НУК за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9.

Закордонні колеги, особливо Китай, зацікавилися у підготовці фахівців зі спеціальностей комп’ютерного та суднобудівного профілів завдяки наявності у НУК висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, сучасної лабораторної та матеріально-технічної бази, багаторічному досвіду співпраці. Це сприяло схваленню спеціалізованої спільної навчальної програми підготовки молодших спеціалістів між Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова та Міжнародним морським коледжем Джоушань.

З 18 травня 2020 року, згідно наказу № 639 Міністерства освіти і науки України, заклад має назву "Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж корабелів Національного університету  кораблебудування імені адмірала Макарова".

Коледж здійснює навчання студентів за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник".

Строк навчання в коледжі – 8 місяців або 2 роки 10 місяців (в залежності від обраної спеціальності).

Після закінчення навчання і успішного захисту дипломної роботи випускники отримують диплом державного зразка за ОКР молодшого спеціаліста (з 2023 року - фахового молодшого бакалавра). Також під час навчання студенти можуть отримати свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, передбаченої навчальним планом відповідної спеціальності за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Наші випускники успішно продовжують навчання за багатьма спеціальностями Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.


Повернення до списку