Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Відповідальний за прийом абітурієнтів

Красюк Олександр Миколайович

(0512)47-97-47

pk_nuk@nuos.edu.ua

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Відділення: Відділення морської техніки

Циклова комісія: Циклова комісія з енергетики

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньою програмою "Електромеханіка та електроенергетика"  зі спеціальності 141  "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"  галузі знань – 14  "Електрична інженерія".

Фахівці з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки мають широкий спектр професійних знань та навичок. Студенти отримують фундаментальну теоретичну та практичну підготовку в області електропривода та автоматизації промислових установок і технологічних комплексів. Під час навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» студент набуває необхідний досвід щодо проектування, обслуговування та ремонту електрообладнання; щодо використання новітніх технічних розробок в галузі електропривода і автоматизації виробничих процесів, має можливість оволодіти сучасною обчислювальною технікою, раціональними прийомами пошуку і використання науково-технічної документації, набуває навики самостійно приймати рішення і відповідати за отримані результати.Спеціальність знаходиться на етапі ліцензування.Освітні програми

Наукова діяльність

Студенти спеціальності 141 – "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" отримують навички самостійного виконання наукового дослідження, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат і власні висновки. Наукова діяльність студентів має прикладне спрямування, яке дозволяє встановити взаємозв’язок між отриманими теоретичними знаннями та конкретною практичною розробкою. Основними напрямами наукової діяльності є енергоресурсозбереження в електромеханічних системах, автоматизація технологічних процесів та виробництва, підводна та промислова робототехніка, автоматизоване проектування електрообладнання. Під час досліджень студенти широко використовують комп’ютерні засоби для моделювання систем електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Працевлаштування

Наші випускники мають можливість обрати для себе цікаву професію за напрямом електричної інженерії в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці на провідних підприємствах.

Перелік деяких професій наведено нижче:

  • електромеханік дільниці;
  • електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування;
  • технік-електрик;
  • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
  • технік з налагоджування та випробувань.

Окрім зазначених професій студент може обрати іншу посаду, пов’язану з проектуванням та обслуговуванням електрообладнання та систем автоматики.Повернення до списку

завантаження карти...